Privacy Policy

Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni

 

(Eng.) 1 - What do we do with your information?

When you purchase something from our store, as part of the buying and selling process, we collect the personal information you give us such as your name, address and email address.

When you browse our store, we also automatically receive your computer's internet protocol (IP) address in order to provide us with information that helps us learn about your browser and operating system.

Email marketing (if applicable): With your permission, we may send you emails about our store, new products, and other updates.

(Tur.) 1 - Bilgilerinizle ne yapıyoruz?

Mağazamızdan bir şey satın aldığınızda, satın alma ve satış sürecinin bir parçası olarak, adınız, adresiniz ve e-posta adresiniz gibi bize verdiğiniz kişisel bilgileri topluyoruz.

Mağazamıza göz attığınızda, tarayıcınız ve işletim sisteminiz hakkında bilgi edinmemize yardımcı olacak bilgileri bize sağlamak için bilgisayarınızın internet protokol (IP) adresini de otomatik olarak alırız.

E-posta ile pazarlama (varsa): İzninizle size mağazamız, yeni ürünlerimiz ve diğer güncellemeler hakkında e-postalar gönderebiliriz.

 

(Eng.) 2 - How do you get my consent?

When you provide us with personal information to complete a transaction, verify your credit card, place an order, arrange for a delivery or return a purchase, we imply that you consent to our collecting it and using it for that specific reason only.

If we ask for your personal information for a secondary reason, like marketing, we will either ask you directly for your expressed consent or provide you with an opportunity to say no.

(Tur.) 2 - Rızamı nasıl alırsınız?

Bir işlemi tamamlamak, kredi kartınızı doğrulamak, sipariş vermek, teslimat düzenlemek veya bir satın alma işlemini iade etmek için bize kişisel bilgilerinizi verdiğinizde, bu bilgileri toplamamıza ve yalnızca bu nedenle kullanmamıza izin verdiğinizi ima ederiz.

Kişisel bilgilerinizi pazarlama gibi ikincil bir nedenle istersek, sizden doğrudan açık rızanızı isteriz veya size hayır deme fırsatı veririz.

 

(Eng.) How do I withdraw my consent?

If after you opt-in, you change your mind, you may withdraw your consent for us to contact you, for the continued collection, use or disclosure of your information, at any time, by contacting us at alef@alef.com.tr or mailing us at Alef – Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi 79/1 Beşiktaş,İstanbul 34357 Turkey.

(Tur.) Onayımı nasıl geri çekerim?

Kaydolduktan sonra fikrinizi değiştirirseniz, herhangi bir zamanda, alef@alef.com.tr adresinden bizimle iletişime geçerek, bilgilerinizi toplamaya, kullanmaya veya ifşa etmeye devam etmek için sizinle iletişim kurmamıza ilişkin onayınızı geri çekebilirsiniz. Veya Alef – Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi 79/1 Beşiktaş, İstanbul 34357 Türkiye adresine mektup gönderebilirsiniz.

 

(Eng.) 3 - Disclosure

We may disclose your personal information if we are required by law to do so or if you violate our Terms of Service.

(Tur.) 3 - Açıklama

Kanunen bunu yapmamız gerekiyorsa veya Hizmet Şartlarımızı ihlal ederseniz kişisel bilgilerinizi ifşa edebiliriz.

 

(Eng.) 4 - Shopify

Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e- commerce platform that allows us to sell our products and services to you. Your data is stored through Shopify's data storage, databases, and the general Shopify application. They store your data on a secure server behind a firewall.

(Tur.) 4 - Shopify

Mağazamız Shopify Inc'de barındırılmaktadır. Bize ürün ve hizmetlerimizi size satmamıza olanak tanıyan çevrimiçi e-ticaret platformunu sağlar.
Verileriniz Shopify'ın veri deposu, veritabanları ve genel Shopify uygulaması aracılı
ğıyla depolanır. Verilerinizi bir güvenlik duvarının arkasındaki güvenli bir sunucuda depolarlar.

 

(Eng.) Payment:

If you choose a direct payment gateway to complete your purchase, then Shopify stores your credit card data. It is encrypted through the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Your purchase transaction data is stored only as long as is necessary to complete your purchase transaction. After that is complete, your purchase transaction information is deleted.

All direct payment gateways adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, Mastercard, American Express and Discover.
PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

(Tur.) Ödeme:

Satın alma işleminizi tamamlamak için bir doğrudan ödeme ağ geçidi seçerseniz Shopify, kredi kartı verilerinizi depolar. Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı (PCI-DSS) aracılığıyla şifrelenir. Satın alma işlemi verileriniz, yalnızca satın alma işleminizi tamamlamak için gerekli olduğu sürece saklanır. Bu işlem tamamlandıktan sonra satın alma işlemi bilgileriniz silinir.

Tüm doğrudan ödeme ağ geçitleri, Visa, Mastercard, American Express ve Discover gibi markaların ortak çabası olan PCI Güvenlik Standartları Konseyi tarafından yönetilen PCI-DSS tarafından belirlenen standartlara uygundur. PCI-DSS gereksinimleri, mağazamız ve hizmet sağlayıcıları tarafından kredi kartı bilgilerinin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamaya yardımcı olur.

 

(Eng.) For more insight,

You may also want to read Shopify's Terms of Service or Privacy Statement 

(Tur.) Daha fazla bilgi için:

Shopify'ın Hizmet Şartlarını veya Gizlilik Bildirimini de okumak isteyebilirsiniz.

 

(Eng.) 5 - Third-Party Services

In general, the third-party providers used by us will only collect, use and disclose your information to the extent necessary to allow them to perform the services they provide to us.

However, certain third-party service providers, such as payment gateways and other payment transaction processors, have their own privacy policies in respect to the information we are required to provide to them for your purchase-related transactions.

For these providers, we recommend that you read their privacy policies so you can understand the manner in which your personal information will be handled by these providers.

In particular, remember that certain providers may be located in or have facilities that are located in a different jurisdiction than either you or us. So if you elect to proceed with a transaction that involves the services of a third- party service provider, then your information may become subject to the laws of the jurisdiction(s) in which that service provider or its facilities are located.

As an example, if you are located in Canada and your transaction is processed by a payment gateway located in the United States, then your personal information used in completing that transaction may be subject to disclosure under United States legislation, including the Patriot Act.

Once you leave our store's website or are redirected to a third-party website or application, you are no longer governed by this Privacy Policy or our website's Terms of Service.

(Tur.) 5 - Üçüncü Taraf Hizmetleri

Genel olarak, tarafımızca kullanılan üçüncü taraf sağlayıcılar, bilgilerinizi yalnızca bize sağladıkları hizmetleri yerine getirmelerine izin vermek için gerekli olduğu ölçüde toplayacak, kullanacak ve açıklayacaktır.

Ancak, ödeme ağ geçitleri ve diğer ödeme işlemi işlemcileri gibi belirli üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların, satın almayla ilgili işlemleriniz için onlara sağlamamız gereken bilgilerle ilgili olarak kendi gizlilik politikaları vardır.

Bu sağlayıcılar için, kişisel bilgilerinizin bu sağlayıcılar tarafından nasıl ele alınacağını anlayabilmeniz için gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

Özellikle, belirli sağlayıcıların sizden veya bizden farklı bir yargı yetkisi alanında bulunan tesislerde bulunabileceğini veya tesislere sahip olabileceğini unutmayın. Bu nedenle, bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcının hizmetlerini içeren bir işleme devam etmeyi seçerseniz, bilgileriniz o hizmet sağlayıcının veya tesislerinin bulunduğu yargı alanının/bölgelerinin yasalarına tabi olabilir.

Örnek olarak, Kanada'da bulunuyorsanız ve işleminiz Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir ödeme ağ geçidi tarafından işleniyorsa, bu işlemin tamamlanmasında kullanılan kişisel bilgileriniz Vatanseverlik Yasası da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri mevzuatı uyarınca ifşaya tabi olabilir.

Mağazamızın web sitesinden ayrıldığınızda veya bir üçüncü taraf web sitesine veya uygulamaya yönlendirildiğinizde, artık bu Gizlilik Politikasına veya web sitemizin Hizmet Koşullarına tabi olmazsınız.

 

(Eng.) Links

When you click on links on our store, they may direct you away from our site. We are not responsible for the privacy practices of other sites and encourage you to read their privacy statements.

(Tur.) Bağlantılar

Mağazamızdaki linklere tıkladığınızda sizi sitemizden uzaklaştırabilirler. Diğer sitelerin gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz ve sizi onların gizlilik bildirimlerini okumaya teşvik ediyoruz.

 

(Eng.) 6 - Security

To protect your personal information, we take reasonable precautions and follow industry best practices to make sure it is not inappropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered or destroyed.

If you provide us with your credit card information, the information is encrypted using secure socket layer technology (SSL) and stored with a AES-256 encryption. Although no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure, we follow all PCI-DSS requirements and implement additional generally accepted ind

(Tur.) 6 - Güvenlik

Kişisel bilgilerinizi korumak için makul önlemler alıyoruz ve uygunsuz bir şekilde kaybolmadığından, kötüye kullanılmadığından, erişilmediğinden, ifşa edilmediğinden, değiştirilmediğinden veya imha edilmediğinden emin olmak için sektördeki en iyi uygulamaları takip ediyoruz.

Bize kredi kartı bilgilerinizi verirseniz, bilgiler güvenli yuva katmanı teknolojisi (SSL) kullanılarak şifrelenir ve bir AES-256 şifrelemesi ile saklanır. İnternet veya elektronik depolama üzerinden hiçbir aktarım yöntemi %100 güvenli olmasa da, tüm PCI-DSS gereksinimlerini takip ediyor ve genel kabul görmüş ek bilgileri uyguluyoruz.

 

 

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

 

Mağazamızda ve alef.com.tr'deki satış sitemizde verilen tüm servisler ALEF Yeşim Yüksek firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda ve Kişisel Verilerle ilgili Gizlilik Politikası & KVK Aydınlatma Metnimizde kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası ve Gizlilik Politikası & KVK Aydınlatma Metnimizde belirtilen gerekçelerle toplanmaktadır.

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız Hizmet Şartları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, Hizmet Şartları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Hizmet Şartları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

page6image1177088

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

 

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2. Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Hizmet Şartları"nın ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için alef@alef.com.tr adresine email gönderebilirsiniz. Firmamıza aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

www.alef.com.tr

Vişnezade mahallesi, Süleyman Seba cad. No:79/1 Beşiktaş/ İstanbul 34357
T: 02124413558
E: alef@alef.com.tr

 

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

Alef / Yeşim Yüksek (“Şirket”, “biz”) olarak alef.com.tr web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak toplanması, saklanması, aktarılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verilerinizi, Çerez Politikamızda belirttiğimiz şekil ve esaslarla; sitemize üye olmanız esnasında veya web sitesinden ürün satın alma sırasında kişisel verilerinizi paylaşmanız ve iletişim veya bizlere ulaşabileceğiniz sayfalarımız aracılığıyla kişisel verilerinizi bizlerle paylaşmanız halinde ilgili sayfadaki hizmetlerimizin kullanılabilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatlara uygun olarak toplamaktayız.

Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde sıralanmış olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması, hukuki sebeplerine dayanarak toplamaktadır.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ
Şirketimiz sizlere verdiği hizmetler çerçevesinde aşağıdaki veri türlerini işlemektedir.
 • Kimlik verileri (ad-soyad, Tc kimlik no)
 • İletişim verileri (e-posta adresi, telefon numarası, teslimat ve fatura adresi)
 • Üyelik verileri,
 • Finans verileri (kredi kartı bilgileri)
 • IP adresi ve diğer kullanıcı kimlik tespit bilgileri (örneğin sosyal medyadaki kullanıcı adı, akıllı telefonların veya bilgisayarların MAC adresi veya çerezler), Web Sitesinin ziyaret edildiği saatler ve tarihler, ziyaret edilen siteler ve içerikleri ve yönlendirmede bulunan web siteleri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesinin kullanımına ilişkin veriler.
KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI
 • Kişisel verileriniz tarafımızca web sitesi üyeliklerinin oluşturulabilmesi,
 • Web sitesi üzerinden ürün satışlarının ve teslimatların gerçekleştirilebilmesi,
 • Kampanya katılımlarının ve takibinin sağlanabilmesi,
 • Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülebilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz yukarıda bahsedilen amaçlar dahilinde toplanan kişisel verilerinizi kendi uhdesinde kullanmakta ve bulundurmaktadır. Sizlerin verilerin aktarılması konusunda doğrudan talimatı bulunması veya şirketimizin faaliyetlerinin bir parçası olması durumları haricinde kişisel verileriniz ancak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan genel prensiplere de bağlı kalınarak KVKK m. 5/2 ve 6/3 istisnalarına dayanılarak iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, çözüm ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

Siparişlerinizin teslimatı için; Ad, Soyad, Telefon Numarası ve Teslimat Adresi bilgileriniz ilgili kargo firmasına aktarılır.

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak:

 • Kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi/silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınızın kullanımı ve talepleriniz için kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmanız suretiyle alef@alef.com.tr iletebilirsiniz.
Başvurunuz halinde, değerlendirmelerimizin tamamı KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda yapılacak olup, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla şirketimiz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu kapsamda istenebilecek bilgilerin tamamı sadece gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespiti ve başvurunun sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına talep edilecektir.
KVKK 13. Madde uyarınca, tarafımıza yapılan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Aydınlatma metnimiz veya kişisel verilerin korunması ile ilgili metinlerimizde değişikliklerin yaşanması halinde misalen yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına gerektiğinde değişiklikler yapılabilecektir. Böyle bir durumda işbu metin web sitemizde en güncel haliyle yeniden ilan edilecektir.